Kontigo Care > Våra historier > Vårdtagare känner oro att mista TripleA

Vårdtagare känner oro att mista TripleA

Vi här på Vuxenteamet i Tranås använder TripleA och har genom praktisk användning väldigt goda erfarenheter.

Initialt påbörjades användandet på personer som var aktuella för LVM (april/maj 2016). En av dessa hade tidigare haft LVM och är dessutom drabbad av diabetes. Personligen var jag väldigt skeptisk till att det skulle fungera, mycket beroende på att jag själv genomgått en 12-stegsbehandling på Nämndemansgården för 20 år sedan.

Jag har en rak nykterhet sedan dess och går varje vecka på AA-möten. Min personliga erfarenhet utifrån detta gjorde att jag inte trodde på TripleA.

Detta har jag varit tvungen att omvärdera.

Sedan vi började med TripleA, har de personer som vi använder den på, visat upp en långvarig och stabil nykterhet. Ett undantag finns, en ung mamma som tagit två återfall på sex månader- det första försökte hon undanhålla emedan att hon efter det andra tog kontakt med oss på första vardagen och erkände men bad om hjälp. Den snabba kommunikationen vid ett återfall har gjort det möjligt att häva processen i ett tidigt stadium för att kunna återgå till nykterhet. Vi har dessutom klienter som har ett tillsynes normalt liv med arbete men som bär med sig en alkoholproblematik. De har antingen gått extern behandling eller i vår 12-stegsbehandling här på hemmaplan. De har fått möjlighet att använda TripleA, vilket har fallit mycket väl ut.

Alla har fått påbörja användandet under behandlingstiden för att få in en rutin.

Det som är extra intressant är att de som hittills påbörjat användandet av TripleA, kan känna lite oro över hur det blir när den inte längre ska ingå i vardagen.

För familjen runt klienten har det också varit av stort värde, de närstående lider ju i sitt medberoende där tilliten inte finns längre. Även arbetsgivaren ges möjlighet till trygghet.

Vuxenteamet
Tranås Kommun