Kontigo Care > Aktuellt > Värdet av en nykter dag

Värdet av en nykter dag

I fem månader fick fyra kommuner möjligheten att prova TripleA i en pilotstudie drivet av Växtzon. Syftet med studien var att beräkna en kostnad per nykter dag och hur de deltagande klienterna beskriver sin livssituation före och efter den förstärkta behandlingen med eHälsoprodukten TripleA. Resultaten från studien visade att man på en så kort tid som fem månader upplevde en genomsnittlig förbättrad livssituation på alla de områden som mättes samt att kostnaden för en nykter dag är mycket låg i jämförelse med andra typer av insatser.

Läs hela rapporten här ››