Previct Gambling hjälper människor att bli fria sitt spelberoende

Vi har skapat nästa generation digitala verktyg för beroendevården

Tillsammans med ledande forskare och vården

Varför Previct Gambling?

Spelberoende är ett samhällsproblem som de senaste åren växt lavinartat och finns i alla samhällsklasser.

Vi på Kontigo Care finns till för att göra människor fria från beroendesjukdomar

 

Previct Gambling är ett unikt digitalt verktyg för behandling och preventivt arbete vid spelberoende.

Vår AI-baserade och användarvänliga lösning ger behandlaren en unik kunskap om vårdtagaren och är utformade för att lätt bygga vården utifrån vårdtagarens behov. Informationen erhålls i realtid, vilket möjliggör en förstärkt vård och möjligheten att på ett tidigt stadium identifiera återfall.

X

Lägg in ny text här i blocket

Behandling inleds

Patienten får tillgång till Kontigo Cares användarvänliga applikation.

Lägg in ny text här i blocket

Realtidsanalys

Patienten återkopplar dagligen och informationen analyseras i realtid i vår AI-baserade molntjänst. Om det finns avvikelser i beteendet så informeras behandlare.

Lägg in ny text här i bloket

Återkoppling till behandlare

I ett lättöverskådligt gränssnitt varnas behandlaren om avvikelser i beteendet så hen omgående kan kontakta patienten och förhindra ett återfall.

Få reda på hur Previct kan hjälpa dig!

Kontakta oss för en demo
X