Kontigo Care > Aktuellt > Nu lanserar vi Previct

Nu lanserar vi Previct

Previct® är ett sammandrag av två viktiga faktorer för framgångsrik beroendevård; Prevention (Prevention) och Prediktion (Prediction) och är en vidareutveckling av bolagets tidigare eHälsoplattform för beroendevård. Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol (tidigare ”TripleA”) och Previct® Gambling (tidigare ”TripleG”), för vård inom respektive beroendeområde.

Med lanseringen av Previct® förstärker Kontigo Care ytterligare sin förmåga till återfallsprevention. Plattformen baseras på de senaste rönen inom avancerad algoritmforskning för att skapa nästa generations återfallsprevention. Dessutom erbjuder Previct® ett större antal behandlingsverktyg som dagligen motiverar och stödjer patienten i sin hemmiljö. Detta ger vården nya möjligheter till distansvård med långsiktiga behandlingsresultat, och kunskapen om varje individ som fångas i realtid möjliggör också att återfall kan brytas tidigt, samt att varje vårdmöte blir högkvalitativt.

Previct® är ett resultat av ett kontinuerligt nära samarbete med vården där deras vardag och behov har satts i centrum och trots att den nya eHälsoplattformen baseras på avancerad teknik och en förbättrad AI, är användarvänlighet ett av ledorden för samtliga användargränssnitt.

”Det har varit oerhört stimulerande att ha fått ta del av den stora mängd användningsområden som våra användare sett med våra nya behandlingsverktyg”, säger Maria Winkvist, Produktchef på Kontigo Care.

Med Previct® förstärker vi samtliga behandlingsmetoder som erbjuds idag så att samhällets kostnader för beroendevården kan sänkas, behandlare får bättre förutsättningar att höja sin lyckandefrekvens och ett stort antal beroende och deras familjer kan få en förbättrad livskvalitet. Detta är vad som driver oss i vår fortsatta produktutveckling och i vårt arbete med att etablera Previct® som standard i svensk, och i förlängningen internationell beroendevård”, avslutar Maria Winkvist.