Kontigo Care > Våra historier > Familjen blev hel igen

Familjen blev hel igen

Efter en anmälan om våld i en parrelation med överkonsumtion av alkohol och en destruktiv vardag påbörjades en LVU-utredning.

Man fann att våldet huvudsakligen var kopplat till alkohol. Med vetskapen om att parets son skulle omhändertas blev både mannen och kvinnan positivt inställda till att genomgå kontinuerliga alkoholtester.

Ansvarige för behandlingsenheten hade sedan tidigare kännedom om TripleA, och beslöt att låta paret få pröva det istället för ett LVU.

Paret blev tilldelade TripleA i en kombination med samtalsterapi.

”Effekten har varit enastående, sonen bor kvar med sina nyktra föräldrar, inget våld förekommer och paret är nyktra”.

Behandlaren har också kommenterat att flera positiva effekter har uppnåtts med TripleA. Även kvaliteten på samtalen mellan paret och behandlaren har starkt förbättrats. Paret fick en större förståelse för behandlaren och uppfattades inte denne som en ”förmyndarperson”.

När samtalen inriktades på att inse fakta om till exempel, “vad som hänt sedan sist”, påvisade de båda klienterna en bredare och större insikt om sin livssituation.

//En kommun i Mellansverige