Kontigo Care > Våra historier > Ett steg in i framtiden anser Trollhättans stad

Ett steg in i framtiden anser Trollhättans stad

Här har vi använt TripleA sedan produkten kom ut på marknaden som ett komplement i behandlingsinsatserna i vårdtagarens hemmiljö. Det kan till exempel vara individer som kommer hem från ett behandlingshem och befinner sig i den sista fasen på ett LVM. Individen ska beredas boende och sysselsättning, och för att säkerställa nykterhet som är kopplat till lägenhetskontraktet har TripleA varit ett lyckat verktyg för både klient och oss här på socialtjänsten. Det i sin tur gör att klienten beskriver det som en stor frihet att inte ha socialtjänsten hos sig med jämna mellanrum. Träffarna blir istället mer fokuserade på behandlingssamtal. Vidare har vi också i mycket större utsträckning kunnat använda TripleA i ärenden där det handlar om att säkerställa nykterhet vid umgänge med barn. Som till exempel i situationer där det handlar om helgumgänge men också umgänge på deltid för att inte behöva placera ut barn, där föräldern önskar ha ett umgänge. Då krävs en fullständig nykterhet, samt att klienten kan fortsätta att arbeta utan att behöva ta ledigt från jobbet för att komma och blåsa. 

Som sagt så har vi bara positiva erfarenheter av TripleA och också fått samma intryck från våra klienter – men det är ett komplement till behandling, och ersätter den inte. Jag kan starkt rekommendera att testa produkten, som är ett steg in i framtidens behandling.

Henric Bergqvist, Teamledare
Resursforum Barn och Unga
Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen
Trollhättans Stad