Kontigo Care > Våra historier > Återfallet lindrades

Återfallet lindrades

Kommunens första TripleA-klient är gravt alkoholiserad och har haft LVM-hot hängande över sig en längre tid. Direkt efter den senaste avgiftningen i början på januari började klienten använda TripleA och har varit helnykter fram till mitten på maj. Plötsligt får behandlaren ett SMS på fredag kväll med texten ”jag kommer inte att blåsa. Du förstår nog varför…”.  Då klienten var känd svarade behandlaren med SMS:et ”blås i alla fall”. Mycket riktigt blåste klienten fredag kväll plus lördag morgon och utfallen var positiva (alkohol). På lördag eftermiddag blåser klienten igen – grönt (ingen alkohol) och har sen blåst grönt påföljande dagar. Förhindrandet av återfallet klarade patienten av själv (med hjälp av behandlare och TripleA) och stoltheten var tydlig i kontakten med behandlaren efteråt. Bl.a. så berättade klienten att han t.o.m. hade öl kvar i kylskåpet men avstod ändå från att dricka – bortskänktes senare till grannen.

Tidigare episoder när klienten har tagit återfall har det oftast slutat på avgiftningen med lång återhämtningsperiod som följd. TripleA har sparat lidande för klienten, sparat kostnader för kommunen och landstinget!

 

Mellanstor kommun i Värmland

 

Related posts